Uw bedrijfsrechtsbijstandverzekering regelt u eenvoudig en voordelig via Verzekering Direkt.


Als bedrijf kunt u onverhoopt te maken krijgen met geschillen over werkzaamheden bij derden, afnemers, inkoop, verkoop of slechte betalers. Vaak heeft u bij een juridisch geschil de hulp nodig van een jurist of advocaat om uw belangen te behartigen. Via een bedrijfsrechtsbijstandverzekering worden de zorgen en de vaak grote kosten u uit handen genomen. Voor een vaste lage premie per jaar kunt u voorkomen dat een geschil op een correcte en voor u voordelige manier wordt opgelost. De rechtsbijstandsverzekering via Verzekering Direkt biedt u de juiste oplossing. Via de rekentool kunt u direct een premieberekening maken, een offerte opvragen of desgewenst deze verzekering direct afsluiten. Wij verwijzen u naar de dekking- en polisvoorwaarden in het rekenprogramma. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze helpdesk.