Informatie Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
Deze verzekering wordt ook wel AVP genoemd.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een heel belangrijke verzekering om u in te dekken tegen schade aan anderen (derden). U verzekert zich en uw eventueel(inwonende) gezins- en familieleden tegen schadeclaims van derden, Dit geeft een gerust gevoel wanneer u en mede-verzekerden onopzettelijk, maar wel door eigen schuld schade veroorzaken. Uw dieren zijn tevens meeverzekerd op uw polis.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt uw financiële gevolgen, voor zover de schade  door u in de hoedanigheid van particulier werd veroorzaakt (dus niet in de hoedanigheid van werknemer / zelfstandig ondernemer of andere betaalde functie).

Bijzondere kenmerken:
Verder dekt deze aansprakelijkheidsverzekering ook de schade aan goederen van anderen. De verzekerde som voor deze dekking is doorgaans beperkt. Daarnaast is ook gedekt de schade die is ontstaan tijdens het verrichten van een vriendendienst. Ook deze dekking is doorgaans beperkt.

De eigen risico’s en beperkingen variëren per maatschappij. De exacte voorwaarden vindt u terug bij de getoonde premies in het offertescherm.

Jagersrisico 
Tegen een premietoeslag kan het jagersrisico meeverzekerd worden.

Deze informatie is een korte samenvatting van de dekkingen van dit product. Voor de volledige dekking verwijzen wij u naar polisvoorwaarden in het vergelijkingsprogramma.